— Det skal øves mer, og det skal øves bedre, sa kong Harald da han tirsdag leste trontalen på vegne av regjeringen.

Han slo fast at regjeringen har startet arbeidet med å etablere et nytt beredskapssenter for politiet i Oslo, og at regjeringen vil styrke Forsvarets evne til å bistå politiet i beredskapssituasjoner.

— Fra januar neste år skal den militære helikopterberedskapen på Rygge kunne yte håndhevelsesbistand til politiet. Arbeidet med å sikre objekter som kan være spesielt utsatt for angrep, skal styrkes, sa kongen.

Varsler lovendringer

Regjeringen vil følge opp 22. juli-kommisjonens arbeid og vil legge fram en melding til Stortinget om dette.

Behandlingen av Gjørv-utvalgets knusende rapport etter 22. juli blir den store politiske saken det neste året. I tillegg til stortingsmeldingen varsler regjeringen i trontalen flere lovendringer. Blant annet forslag om at lovgivningen om forberedelser til terrorhandlinger og om organisert kriminalitet blir strengere.

Diskusjonen om tilregnelighet i norsk rettspraksis i forbindelse med rettssaken mot Anders Behring Breivik, har ført til at regjeringen vil oppnevne et utvalg som skal vurdere straffelovens regler om utilregnelighet og hvordan sakkyndige skal brukes i straffesaker der det er tvil om gjerningsmannens tilregnelighet.

Stortingsmeldinger

Regjeringen varsler en rekke stortingsmeldinger, men kongen kom som ventet ikke med noen store nyheter i trontalen som innleder det 157. Storting.

— Regjeringen følger utviklingen i arbeidsmarkedet nøye og vil videreføre arbeidet mot sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet, sa kong Harald, og varslet et lovforslag med tiltak mot misbruk av velferdsordningene.

I trontalen kom det også fram at den rødgrønne regjeringen vil igangsette et forsøk med å gi tilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer med nedsatt arbeidsevne og vil fremme et lovforslag med tiltak mot misbruk av velferdsordningene.

— I Norge er det små forskjeller mellom folk. Vi har tillit til hverandre og til fellesskapet. Regjeringen vil arbeide for at det forblir slik, sa kongen.