— Vi forventer en omkamp i behandlingen av statsbudsjettet, sier generalsekretær Helen Bjørnøy i Plan Norge.

Tirsdag deltok hun i den åpne høringen i utenriks- og forsvarskomiteen i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. Der krevde hun en mer strategisk oppfølging av barns rettigheter og en spesiell vektlegging av jenters rett til utdanning.

46 stortingsrepresentanter har undertegnet fadderorganisasjonen forslag om å øke andelen bistand til utdanning som bidrar til at flere jenter får gjennomført ungdomsskole.

— Vi forventer at de følger opp i behandlingen i statsbudsjettet, sier Bjørnøy.

Selv om bistandsbudsjettet har økt siden 2005, mener Plan Norge at andelen penger som går til utdanning har sunket.