I forrige uke varslet Høyre at de i deres nye partiprogram vil gå inn for å fjerne formuesskatten og arveavgiften i løpet av den neste fireårsperioden.

Nå opplyser leder av programkomiteen i Fremskrittspartiet, Per Sandberg, at det er enighet i komiteen om at Frps viktigste skattegrep skal være å fjerne formuesskatt og arveavgift, skriver Dagens Næringsliv.

I dag utgjør disse to skattene nærmere 18 milliarder kroner årlig.

Men Frp vil gå mye lengre, og kaller Høyres tak på de samlede skattekuttene på 25 milliarder for puslete.

— Bare den årlige veksten i budsjettet er på det nivået, sier Sandberg.

Han understreker at Frp vil komme med ytterligere kraftige skattekutt i sitt programforslag som legges fram 9. oktober.

— Komiteen er enstemmig og klar på at formuesskatt og arveavgift skal fjernes innen 2017. Så er komiteen delt på ulike måter når det gjelder bompenger, inntektsskatt, elavgift og de andre avgiftene Frp er opptatt av, sier Per Sandberg til Dagens Næringsliv.