Forsvarets veterantjeneste har gjennomført en omfattende brukerundersøkelse som skal legges fram for forsvarsministeren fredag. Blant funnene er at veteranene synes Forsvaret mange gode tiltak, men at de ikke gjelder for alle.

— Vi ser at for avdelingene som drar ut sammen, er oppfølgingen mer systematisk. Men det er annerledes for enkeltoffiserer, som vi fortsatt sender ut på ulike oppdrag ved ulike hovedkvarter, sier nestleder Jens Jahren i Befalets fellesorganisasjon til NRK.

Også Forsvarets veteraninspektør, generalmajor Robert Mood, mener denne gruppen fortjener mer oppmerksomhet.

— Det betyr for eksempel at observatører, stabsoffiserer og fagavdelinger som reiser ut alene skal få tilbud om stressmestring, et verdig mottak og medaljen de har fortjent. Brukerundersøkelsen viser dessverre at de ikke alltid gjør det, skriver Mood i en kronikk som er gjengitt i flere aviser.

I undersøkelsen er 104 veteraner og veteranfamilier er blitt intervjuet, mens 1.125 veteraner har svart på en elektronisk spørreundersøkelse. De aller fleste som har deltatt, er ansatt i Forsvaret, og de fleste har utenlandserfaring fra de siste ti årene. (©NTB)