• KLARGJØR: En helsesøster forbereder en svineinfluensasprøyte på Tøyensenteret i Oslo. Helsemyndighetene ber alle som er i risikosonen om å vaksinere seg mot influensa. FOTO: SCANPIX

- Med en gang skolene begynner igjen, tar spredningen seg opp