Breivik med nye «krav» og trusler om nye terrorangrep fra cellen

Fra fengselet har Anders Behring Breivik fremmet flere nye krav, og truer med nye terrorangrep dersom de ikke blir innfridd.

Publisert Publisert

PÅ VEI INN: Advokat Geir Lippestad (til h.) og Tord Jordet på vei inn på Ila fengsel, til møte med Anders Behring Breivik. Foto: SCANPIX

 • Andreas Bakke Foss
 • Per Anders Johansen
 • Eivind Sørlie
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

samtaler i Ila landsfengsel 21. november, fremsatte Anders Behring Breivik nye «krav» til politiet og klare terrortrusler.

De psykiatrisk sakkyndige trekker frem dette som et av argumentene for at de tirsdag denne uken konkluderte med at han er psykotisk og lider av alvorlige paranoide, grandiose vrangforestillinger av «bisarr karakter».

Hvis vi tar utgangspunkt i at dette er en psykotisk tilstand så er dette gjenklang av det som er hans antatte psykotiske verden

Rettspsykiater Henning Værøy

«En ting vil jeg du skal vite; vi er villige til å bruke alle ulovlige strategier», sa Behring Breivik ifølge rapporten, som Aftenpostenhar fått innsyn i.

Kravene fra cellen

Også i samtale med rettspsykiaterne truer Breivik med at «kjemiske, biologiske og flammevåpen» vil bli brukt mot uskyldige mennesker, dersom ikke kreavene blir innfridd.

Les også

[No available link text]

«Jeg skal nå foreslå for politiet at de oppretter tre NGOer (Non-Government Organisation) med støtte på 30 millioner kroner hver», sa Behring Breivik.

 • Den ene organisasjonen skulle jobbe for «det norske urfolkets interesser».
 • Den andre skulle stoppe «islamisering av Europa».
 • Den tredje og siste organisasjonen skulle sørge for «reproduksjon».
  «På spørsmål fra den sakkyndige om hva den siste er, sier han at han ikke vet helt, og at dette ikke er helt ferdig tenkt».
Les også

[No available link text]

Sist tirsdag kom det frem at Behring Breivik ga uttrykk for at han ønsket å opprette avlsprogram for nordmenn og opprette «reservater».

Vil ha ny avis

I tillegg fremmet Behring Breivik flere krav over politiet og psykiaterne:

 • En ny dagsavis skal få 20 millioner kroner.
 • Det skal opprettes en høyreversjon av Blitzhuset.
  «Hvis alt dette oppfylles, skal vi avstå fra kjemiske, biologiske og flammevåpen. Skal avstå fra halshugging og utsletting av familiene», sa gjerningsmannen.
Les også

[No available link text]

Truslene og kravene som Anders Behring Breivik fremsatte på det siste møtet med psykiaterne, ble av psykiaterne tolket som en klar bekreftelse på at han var psykotisk, og dermed ikke strafferettslig tilregnelig.

Psykiaterne selv ønsker ikke å kommentere rapporten.

«Angrep kan være en type forsvar»

— Hvis vi tar utgangspunkt i at dette er en psykotisk tilstand, så er dette gjenklang av det som er hans antatte psykotiske verden - en realitetsbrist. Det er en klart vrangforestilt verden i forhold til hva andre tenker, men i tråd med hans virkelighet i den boblen han lever i, sier den erfarne rettspsykiateren Henning Værøy til Aftenposten.no.

Han mener «utsagnene er et uttrykk for det han tenker og som opptar ham».

Han har nok en opplevelse av at det finnes flere ut fra en tanke om at «det kan ikke bare være jeg som tenker riktig

— Vi er over i en drømmeverden eller fiksjon, sier Værøy, som også påpeker at truslene om nye angrep kan være en type forsvar.

— En paranoid psykotiker har behov for å beskytte seg, og angrep kan være en type forsvar, sier Værøy.

Snakker hele tiden om «vi»

Behring Brevik snakker stadig om «cellene» i hans «tempelridderorden» som skal utføre nye angrep. Han nekter imidlertid å snakke om disse eller mulige medhjelpere i avhør, og politiet har så langt i etterforskningen ikke funnet noe som tyder på at han har fått hjelp av andre.

Værøy mener «medhjelperne» godt kan finnes bare i Breiviks hode.

Les også

[No available link text]

— Han har nok en opplevelse av at det finnes flere ut fra en tanke om at «det kan ikke bare være jeg som tenker riktig». Vi-formen kan være et forsøk på å befeste sin stilling som «ikke alene», men som «sjef for (eksempelvis) en hær». Han oppfatter seg som den øverste leder, da må det også være noen han er leder for, sier Værøy.

- Det kan virke som om Breivik ikke forstår fullt ut hvilken situasjon han er i?

— Kravene han stiller viser at han har en manglende innsikt i rettsprosessen, eller at han ikke har tatt det inn over seg. Det er også en mulighet at han forstår prosessen, men benekter det og snakker som om ikke noe av det som skjer vedkommer ham.

Sakkyndige og tilregnelighet debatteres

Reaksjonene har vært mange og forskjellige etter at de to rettspsykiaternes rapport om Anders Behring Breiviks mentale helse ble levert tirsdag denne uken.

Den svenske psykiateren Ulf Åsgård uttalte at han var «overrasket» over diagnosen paranoid schizofreni, og påpekte at hallusinasjoner er et kardinalsymptom ved denne lidelsen.

Les også

[No available link text]

Rettspsykiaternes rapport konkluderte med at Breivik ikke lider av hallusinasjoner, men at han er psykotisk og lider av alvorlige paranoide, grandiose vrangforestillinger av «bisarr karakter».

Psykiatriekspert Kjersti Narud sa til NRK onsdag kveld at det er fullt mulig å planlegge et terrorangrep selv om man lider av paranoid schizofreni.

— Det å være utilregnelig i strafferettslig betydning betyr ikke at han ikke har intellektuell kapasitet eller kan være intelligent, sa Narud, og påpekte samtidig at Breiviks ekstremt målrettede planlegging i seg selv kan være et tegn på sykdommen.

Publisert