— Det er uaktuelt for oss å utvide sykelønnsordningen for enkelte diagnosegrupper, sier Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen, nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

En undersøkelse som forskningsstiftelsen Fafo, Høgskolen i Vestfold og Telemarksforskning har gjort på oppdrag fra Kreftforeningen viser at en av fire kreftpasienter har problemer med å håndtere løpende utgifter.

Frps Robert Eriksson om leder Stortingets arbeids- og sosialkomité, fremmet 16. desember et representantforslag om å utvide sykelønnsordningen for kreftpasienter fra 52 til 66 uker og gjøre den mer fleksibel.