BT har siden tirsdag forsøkt å få ut tall på hvor mange lengeværende asylbarn som er blitt sendt i 2013 og 2014.

— Vi sitter og teller manuelt. Det tar tid, sa Gunnar Johansen, kommunikasjonssjef i Justisdepartementet, tidligere i dag.

Det derimot ingen har snakket høyt om de siste dagene er at Justisdepartementet hver eneste måned har fått detaljerte rapporter om alle gjennomførte utsendelser av lengeværende asylbarn. Rapportene som kommer fra Politidirektoratet (POD), startet opp i 2013 og gjør rede for alle detaljer rundt hvem som er sendt ut. Rapportene blir sendt direkte til Justisdepartementet, og bygger på tall fra Politiets utlendingsenhet (PU). Lengeværende defineres av politiet som personer som har oversittet utreisefristen med mer enn 2 år. Andre definerer dette etter hvor lenge en har bodd i landet.

Avfeide alle bekymringer

BT har fått innsyn i tallene fra hele 2013 og seks av ti måneder i 2014. Tallene er nedslående lesning for justisminister Anders Anundsen (Frp), som gjentatte ganger i Stortinget har forsikret opposisjonen om at utsendelsen av lengeværende barn ikke skulle ha prioritet, noe det hadde under de rødgrønne.

I løpet av de siste ti månedende Grete Faremo (Ap) styrte Justisdepartementet ble det sendt ut totalt 20 lengeværende asylbarn. Til sammelikning klarte Anundsen på bare tre måneder å sende ut 24 barn i samme kategori.Tallene er svært problematiske for justisminister Anders Anundsen. Da Venstre-leder Trine Skei Grande i oktober tok opp de mange meldingene som var kommet om at det ble sendt ut asylbarna i stort antall, avfeide han kritikken og viste til at Politidirektoratet hadde fått klar beskjed om at utsendingen av lengeværende asylbarn ikke skulle prioriteres.

«Den forrige regjeringen sa i 2013 at saker som omfattet barn som har oppholdt seg lenge i Norge uten tillatelse, skal prioriteres. Vi har gjort det om, på den måten at det ikke er de som har vært her lenge, som skal prioriteres, men barnefamilier generelt», sa Anundsen.

Han uttalte også at det ville være uakseptabel opptreden overfor KrF og Venstre å sende ut signaler om at flere lengeværende skulle ut.

Kritiserte politidirektøren

Det var Kristelig Folkeparti og Venstre som fikk presset gjennom i samarbeidsavtalen med de to regjeringspartiene at politikken overfor asylbarn skal mykes opp. I påvente av at man får på plass en avtale, har det vært enighet om at denne gruppen ikke skal prioriteres for utsendelse.

Tirsdag denne uken kunne derimot BT avsløre at Politiets utlendingsenhet ikke hadde fått med seg de nye politiske signalene fra regjeringen. Samme dag måtte Anders Anundsen møte i Stortinget. Der beklaget han hendelsen, men la skylden over på Politidirektoratet for ikke å ha fulgt opp styringssignalene.Også Erna Solberg kritiserte politiledelsen for ikke å ha fanget opp de politiske styringssignalene.

Det var i januar departementet sendte ut de nye styringssignalene til POD om å iverksette en oppmyking i forhold til utkastelse av lengeværende asylbarn. I mars sendt POD ut styringssignalene sine til PU, men uten å få med seg de nye signalene.

Høye tall i høst

Tallene BT har fått tilgang på viser at det i mars, april og mai 2014 ikke ble sendt ut en eneste lengeværende. Utover sommeren begynte derimot tallene å øke på. Det var også i denne perioden stortingsrepresentantene mottok en rekke bekymringsmeldinger om at noe ikke stemte.

I juli og august ble det sendt ut henholdsvis syv og åtte lengeværende, mens tallet i oktober var ni. BT har ikke fått tilgang på tallene fra september, trass iherdig forsøk. Politidirektoratet opplyste i ettermiddag at vi ikke ville få dem før etter helgen. BT har via andre kilder fått opplyst at det skal ha vært svært mange uttransporteringer av lengeværende barn i nettopp september.

I mars 2013 vedtok de rødgrønne at lengeværende asylbarn skulle prioriteres i forbindelse med tvangsretur, og fra og med april begynte PU spesifikt å registrere hvor mange av det totale antall barn som ble sendt ut som var lengeværende. BTs tall viser at i de siste syv månedene Grete Faremo var statsråd, så var andelen lengeværende av det totale antall barna som ble sendt ut på 6,4 prosent.

I forbindelse med utsendelsen av Politidirektoratets disponeringsskriv ett år etter var intensjonen at de rødgrønnes tilstrammingspraksis skulle avsluttes, men som BT avslørte tirsdag skjedde det aldri. Frem til i dag har det vært usikkert om styringssvikten har fått noen konsekvenser. BTs tall viser derimot antallet lengeværende som er blitt tvangsreturnert har økt.Ser en på tilsvarende andel fra april til oktober i 2014 så har den økt til 9,9 prosent under Frp-statsrådens ledelse. Statistikken er derimot ufullstendig, da departementet ikke har oversendt tallene for juni og september.

BT har ikke lykkes med å få en kommentar fra justisminister Anders Anundsen, mens statssekretær Jøran Kallemyr (Frp) ikke vil kommentere saken.

— Jeg har ingen kommentar til dette. Slike henvendelser må du ta med pressevakten, sier Kallemyr.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad synes derimot synd på regjeringens samarbeidspartier i Stortinget.

— Det må jovære utrolig frustrerende for KrF og Venstre å se de tallene. De må joføle at den avtalen de har inngått blir ignorert, sier hun.