Risikerer forsikringssmell

Båtførere under 30 år som uaktsomt forårsaker skade, risikerer avkorting i forsikringen dersom de ikke har båtførerbevis.