- Ingen systematiske avvik

  • En gjennomgang av rutiner og pasientdata i alle landets helseforetak har ikke avslørt systematiske avvik, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

Mandag presenterte helse— og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) resultatene av helseforetakenes gjennomgang.

— Det er et stort arbeid som er gjort i god dialog mellom de regionale helseforetakene og foretakene som ligger under dem. Flere hundre tusen journaler er gjennomgått, og det er bare funnet få avvik, sa statsråden på en pressekonferanse på Haukeland i Bergen.

Hun brukte Helse Bergen som eksempel og sa at det var funnet 20 avvik etter en gjennomgang av data for over 10.000 pasienter.

Brukerfeil og forbedringspotensial - De stedene vi fant avvik, var det som regel snakk om brukerfeil. Der datoer var endret, var det like gjerne fremskynding som utsettelse av behandling, sier statsråden.

Selv om granskingen ikke har avslørt systematiske avvik, sier Strøm-Erichsen det alltid vil være rom for forbedringer.

— Det er typisk at man oppdager potensial for å gjøre ting bedre ved slike store gjennomganger. Vi vil alltid tilstrebe null avvik, sa helseministeren.

Hun peker på bedre opplæring og bedre brukervennlighet og funksjonalitet i datasystemene som områder som kan bli bedre.

Det er heller ikke oppdaget at pasienter ikke har fått informasjon de har hatt krav på. Likevel påpeker Strøm-Erichsen at helseforetakene kan bli flinkere til å informere pasientene om muligheten til å få behandling andre steder dersom tidsfristene ikke overholdes.

Bedre etterprøvbarhet Heller ikke Helse Sør-Øst har oppdaget systematisk avvik ved sine sykehus

— Vi har undersøkt alle våre foretak med unntak av det sykehuset som er under politietterforskning, sa viseadministrerende direktør Bård Lilleeng.

Han understreker at overgangen til elektroniske journaler har gjort det letter å spore endringer og avdekke eventuelle avvik.

Publisert: