Høyesterett mener at politiets trege etterforskning av saken er en krenkelse av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens avsnitt om retten til å få sin sak avgjort innen rimelig tid.

Mannen i slutten av 40-årene ble funnet skyldig i en rekke tilfeller av seksuell omgang med barn under ti år i Gulating lagmannsrett i mars i år. Han ble dømt til fengsel i fire år og seks måneder, samt til å betale en samlet oppreisning på rundt 250.000 kroner.

Mannen har også tidligere blitt dømt flere ganger for seksuallovbrudd.

Han begikk en rekke overgrep mot flere unge jenter i perioden august 2008 til februar 2010. Forholdene ble anmeldt i april 2010, men saken ble liggende hos politiet helt til tiltalen ble tatt ut i april 2014. Høyesterett konstaterer at det i denne perioden ikke «ble foretatt noen etterforskningsskritt av betydning».

På bakgrunn av omfanget av overgrepene og tidligere domfellelser fant Høyesterett det riktig å ta utgangspunkt i et straffenivå på fengsel i fem år, men på grunn av konvensjonskrenkelsen blir straffen redusert til fengsel i fire år.