Christoffer Gjerstad Kihle ble mishandlet til døde av sin stefar i februar 2005, og moren hans ble i tingretten dømt for passiv medvirkning til dødsfallet. Nå har hun bestemt seg for å anke dommen til lagmannsretten.

— Hun mener at hun er feilaktig dømt. For en mor er det umulig å godta en dom om at hun passivt medvirket til at sønnen ble mishandlet, når hun selv ikke var klar over hva som skjedde, sier kvinnens forsvarer, Thomas Randby, til Aftenposten.no.

- Tøff tid

Han sier at moren har hatt en meget tøff tid siden hun mistet sønnen for syv år siden.

Gutten fra Kodal i Andebu ble bare åtte år, og hans historie er blitt stående som et symbol på svik fra så mange voksne som burde ha forstått at gutten levde i et sant voldshelvete de siste månedene han levde.

Moren, som senere har fått to sønner med ektemannen som nå soner en dom på åtte års fengsel, ble fratatt barna av barnevernet tidligere i år.

«Tingretten er etter dette kommet til at tiltalte blir å dømme for medvirkning til voldsutøvelsen ved ikke å ha grepet inn eller søkt å hindre nye voldshandlinger mot Christoffer. Hun har handlet forsettlig. Hun blir etter dette å dømmes i samsvar med tiltalen, dog slik at hun ikke kunne innse dødsfølgen», het det i den 23 sider lange dommen fra Tønsberg tingrett som falt for to uker siden.

- Fikk deldom

Aktor Kjetil Baustad Egelie la før påske ned påstand om to år og seks måneders betinget fengsel.

Retten skjerpet straffen ved å gjøre 120 dager ubetinget.

Det var bistandsadvokaten for Christoffers biologiske far fornøyd med:

— Det var ikke vårt primære ønske at hun måtte inn å sone, men når retten er kommet til dette har vi ikke noe i mot det gitt sakens alvorlige karakter, sier Knut Gunnar Brindem

Hans klient sliter med skyldfølelse etter sønnens død, og har falt helt ut av arbeidslivet.

Det var forøvrig Brindem som i september 2009 anmeldte Christoffers mor for å ha medvirket til sønnens død..