Hagahaugen avvist

Hagahaugen rehabiliteringssenter på Voss får ikkje lenger pasientar frå Helse Vest. Helseføretaket har i dag avvist klagen på tildelinga etter tilbodsrunden.