• SKINNEGANGEN: Reglementet sier at togpassasjerer ikke skal gå av toget andre steder enn på perrongen. Likevel skjer det stadig vekk på stasjoner der toget er lenger enn perrongen. Dette bildet er fra Oslo S, der perrongen er lang nok. FOTO: Aftenposten

Jernbanetilsynet hudfletter NSB

Lange tog og korte perronger gjør at NSB slipper av reisende ved jernbaneskinnene, og ikke på perrongen. Jernbanetilsynet er svært kritisk, og truer med reaksjoner.