Havarikommisjonen har startet granskningen

Havarikommisjonen håper på foreløpig rapport neste uke.