Dårlige datamaskiner, utstyr som svikter og manglende rutiner er et betydelig problem for politiet, ifølge Aftenposten.

Låser seg

Politidistriktene melder om antivirusprogrammer som henger seg opp, stadige omstarter og kameraer som av ukjente årsaker låser seg når det skal tas bilde av kriminelle med briller.

Dataproblemene er en av grunnene til at politiet ikke har kart å ta fingeravtrykk eller bilder av 6.000 straffedømte personer og utviste utlendinger de siste to årene. Dette bidrar igjen til at forbrytelser ikke blir oppklart.

Evaluering

— Det er uakseptabelt og respektløst overfor ansatte og publikum å arbeide under slike forhold, skriver politimester Geir Ove Heir i Salten i et brev til politidirektøren.

Leder for Nasjonalt ID-senter, Arne Isak Tveitan, betegner situasjonen som beklagelig og sier det er satt i gang en evaluering av ID-arbeidet i politiet og utlendingsetaten. Han legger til at problemene ikke bare er knyttet til utstyret, men også til politiets rutiner.