De fem som ble fremstilt for fengsling i Halden tingrett tirsdag formiddag og ettermiddag, må tilbringe de neste fire ukene i varetekt med brev— og besøksforbud, opplyser politiinspektør Espen Jamissen som er sjef for retts- og påtaleenheten i Østfold politidistrikt til NTB.

— Alle de fem ble fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De øvrige to som ble pågrepet, blir fremstilt for fengsling på onsdag, sier Jamissen.

Samtlige sju har erkjent straffskyld for sin egen befatning med beslaget.

Benekter nettverk

En etter en måtte de fem polakkene møte i separate fengslingsmøter tirsdag. Alle benekter at de har hatt noe med de andre å gjøre.

— Alle har vært med på å føre inn hele partiet, men de benekter å ha noe med de andre å gjøre. Den videre etterforskningen vil vise om vi knytter dem opp mot paragraf 60a (organisert kriminalitet), sier Jamissen.

Advokat Ole Richard Holm-Olsen som representerer den første av polakkene som ble fengslet tirsdag, sier hans klient erkjenner innførsel av det han hadde i bilen.

— Han erkjenner at han var alene om innførsel av det han hadde i bilen. Jeg oppfatter det slik at politiet etterforsker dette som mulig organisert kriminalitet og det vil være feil av meg å si noe om hvordan min klient stiller seg til det, sier Holm-Olsen.

- Var alene

En 19-åring som var den andre som ble fengslet, innrømmer smugling, men han nekter for å ha vært del av et organisert nettverk.

— Han er helt klar på at han var alene, sier 19-åringens advokat Hans Thomas Revhaug.

Politiadvokat Anette Sogn er imidlertid av en helt annen oppfatning. Hun mener de pågrepne polakkene sammen med flere andre, og i flere biler, har innført en større mengde alkohol og sigaretter til Norge.

— Påtalemyndigheten mener det er skjellig grunn til å tro at de har hatt befatning med dette i fellesskap. Det vil vi forsøke å avdekke i kommende fengslingsperiode, sier Sogn til NRK.

Åtte slapp unna

Til sammen 15 biler ble stanset i storaksjonen politiet gjennomførte søndag i samarbeid med Utrykningspolitiet og Tollvesenet. Aksjonen ble utført på E6 i Rygge, drøye 50 kilometer fra grensen til Sverige ved Svinesund.

I tillegg til de sju som er pågrepet, kom minst åtte personer seg unna da politi og tollere gikk til aksjon.

— Vi har avsluttet søket etter dem. Som ved tidligere aksjoner, er det dessverre også grunn til å tro at flere smuglerbiler kom seg inn i Norge uten å bli stanset, sier politiinspektør Tommy Brøske ved Sentral etterforskning- og utlendingsenhet i Østfold politidistrikt til NTB.

Stort problem

En foreløpig oversikt fra helgens beslag ved Svinesund, viser at beslaget ble 19.000 liter øl, 1.763 liter sprit og 321.820 sigaretter. Flere av bilene var ombygd for å tåle den tunge lasten.

Brøske sier smugling er et enormt problem ved Svinesund, på E18 over Ørje og på 16 andre grenseoverganger i hans distrikt.

— Tar du med Hedmark og andre distrikter, er dette et mye større problem enn man kanskje liker å tro, sier Brøske.

Når det gjelder beslag andre steder på Østlandet har Østfold politidistrikt enn så lenge ikke innledet noe formelt samarbeid med andre politidistrikter.