Det opplyste visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad da hovedstyrets beslutning ble lagt fram onsdag ettermiddag.

— Utviklingen i norsk økonomi har samlet sett vært om lag som ventet. Derfor holdes styringsrenten uendret, sier Qvigstad. Han påpeker at det er god vekst i økonomien her hjemme og at den globale veksten holder seg oppe, selv om forventningene til veksten i eurosonen er noe svekket.

Samtidig trekker Qvigstad fram at kronen er noe svekket, at inflasjonen er noe lavere enn ventet og at lønnsveksten ser ut til å bli noe lavere enn det som er anslått. Visesentralbanksjefen minner også om at norske husholdninger har høy gjeld og at den fortsetter å vokse.

På forhånd var det ventet at renten ville bli stående på samme nivå som den har ligget på siden mars i fjor. Ekspertene så ingen grunn til at Norges Bank skulle følge Den europeiske sentralbanken, som nylig kuttet renten i eurosonen med et kvart prosentpoeng til en halv prosent.

— I mars anslo vi at styringsrenten ville holde seg om lag på dagens nivå det nærmeste året før den gradvis økes mot et mer normalt nivå. Vi har ikke grunnlag for å endre dette bildet nå, sier visesentralbanksjefen.(©NTB)