— Det er en enstemmig redaksjonskomité som går inn for at stripping ikke bør tillates som arbeid. Det er på mange måter en forlengelse av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, sier nestleder i SV, Bård Vegar Solhjell.

— Vi vet at strippeklubbene ofte har jenter fra fattige land. Vi vet også at agenter som har ordnet strippere til Norge er siktet for hallikvirksomhet, sier Marthe Hammer, kvinnepolitisk leder i SV.

Ifølge Dagbladet har sentrale personer i SV vært i tvil om de skulle stemme for et forbud, trass i at de er kritiske til bransjen. Til slutt valgte de likevel å støtte er forslag om forbud.