Strammer inn

Regjeringen vil bruke 17 milliarder kroner mindre i revidert nasjonalbudsjett enn hva det ble lagt opp til i statsbudsjettet.