Landets lengste trappevøla

Dei 54 medlemene i Trallebanens vener i Ålvik vil reparera trappa som går opp langs banen i den stupbratte fjellsiden.