— Dette blir et gigantprosjekt som vil sikre energiforsyning, arbeidsplasser og gi store ringvirkninger og verdier for det norske samfunnet, industrien og partnerskapet bak utbyggingen, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon norsk sokkel i Statoil, i en pressemelding.

Feltet er et av de største funnene på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet, og blant de største utbyggingsoppgavene i årene fremover. Konsekvensutredningen for feltet og kraftløsningen legges nå ut på høring.

Utbyggingen av første fase er antatt å skape rundt 51.000 årsverk nasjonalt. Av dette er 22.000 årsverk forventet hos leverandørbedrifter i Norge og cirka 12.000 årsverk i deres underleverandørbedrifter.

I driftsfasen viser beregninger at et gjennomsnittsår vil gi 2.700 årsverk, og ved full feltutbygging forventes 3.400 årsverk.