Statens helsetilsyn er inne i sluttfasen i behandlingen av saken, skriver Varden.

Bakgrunnen for saken er påstander om at legen skal ha forsøkt å utnytte sin stilling ved å bytte seksuelle tjenester mot utskrivning av reseptbelagte preparater.

Tilsynssaken ble opprettet etter at pasienten innklagde legen i november 2013.

Av saksdokumentene fra Statens helsetilsyn framgår det at politiet tok beslag i legens og pasientens mobiltelefoner. I SMS-ene til pasienten nevner legen sex ved flere anledninger.

I august møtte legen og hennes advokat helsetilsynet for å redegjøre for sitt syn. Legen beklager saken på det sterkeste

— Jeg innrømmer at jeg har gjort en del feil ved kontakt med denne pasienten. Jeg har hatt en uakseptabel kommunikasjon sett i forhold lege-pasient, og dette beklager jeg på det sterkeste, skriver hun.

Til Varden sier legen at hun bare ville hjelpe mannen og understreker at det aldri skjedde noe fysisk.

— Det var heller aldri meningen, sier hun.

Statens helsetilsyn vil ikke begjære påtale i saken.