Det har lenge vært et krav at bønder med båsfjøs må slippe kyrne på beite i åtte uker hver sommer, mens bønder med løsdriftsfjøs, der kyrne går fritt innendørs, har hatt unntak fra bestemmelsen. Fra nyttår endres regelverket, skriver Nationen.

De fleste gårdsbruk har kyrne på beite og trenger ikke å investere i forbedringer. Men spesielt hos melkebønder som driver med robotmelking av kuene, vil investeringsbehovet bli stort.

— 6,6 prosent av bøndene svarer at de må investere over 100.000 kroner. Samlet vil investeringsbehovet være mellom 130 og 250 millioner kroner, sier fagsjef for helse og dyrevelferd i Tine, Olav Østerås.

På de gårdsbrukene som ikke har tilstrekkelig med beitemark, åpner regelverket for å bygge luftegårder.

— Det er et politisk ønske at Norge skal være blant de beste i verden på dyrevelferd. At kyr får frisk luft og mosjon er positivt. Der dyrene ikke kan gå på beite, er luftegård bedre enn ingenting, sier seksjonssjef Solfrid Åmdal i Mattilsynet

I 2004 ble det forbudt å bygge båsfjøs i Norge. Innen 2024 skal alle ha løsdriftsfjøs.

.