• FAU VIL LEGGJA NED SKULEN: I fjor haust kjempa huglarane mot at politikarane i Stord kommune skulle leggja ned skulen på øya Huglo. Dei blei høyrde FOTO: HUGLO SKULE

Huglo snur ryggen til skulen

Berre fem elevar skulle gå på Huglo skule til hausten. No kan det vera slutt for den 100 år gamle skulen.