• LITE SNØ: Dette er et bilde av Rv. 7 ved Leiro bom tirsdag formiddag FOTO: Webkamera Statens vegvesen

Svært snøfattig vinter

Flere steder i landet er årets vinter den mest snøfattige på rundt 60 år, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat.