Professorene frykter å bli et terrormål for Breivik og hans meningsfeller, skriver studentavisen.

Torsdag i forrige uke ble det kjent at Breivik får adgang til å studere enkeltemner på universitetet fra fengselscellen.

Universitas har snakket med flere professorer ved Institutt for statsvitenskap som bare ønsker å uttrykke seg anonymt. De beskriver det som en hån mot faget at Breivik får studere ved instituttet, fordi faget etisk sett handler om det motsatte av hva Breivik har kjempet for.

Instituttleder Dag Harald Claes uttrykker forståelse for de ansattes reaksjon.

— At ansatte kvier seg for å respondere er ikke så rart, siden vi har å gjøre med en massemorder. Vi kan ikke utelukke at han eller noen av hans meningsfeller vil kunne utsette folk for trusler i forlengelsen av uttalelser om saken, sier han.