— Dette er innblanding, lød Kristiansens kommentar etter at Solberg hadde uttalt seg om lønnsoppgjøret i kulissene under NHO-konferansen på Operaen onsdag.

— Jeg håper på et moderat lønnsoppgjør. Jeg håper at vi alle kollektivt tar et ansvar for å sikre norske jobber også i en vanskeligere konkurransesituasjon. De lønnsoppgjørene som har vært før oss, har kanskje vært litt høyere enn det vi har klart å ha bærekraft for på lang sikt i norsk økonomi. Og da summerer det seg opp til at dette lønnsoppgjøret selvfølgelig blir veldig viktig, sa Solberg.

Det er å gå for langt, mener LO-lederen. Lønnsdannelsen her i landet er en sak mellom arbeidsgivernes sammenslutninger og arbeidstakernes fagforeninger.

— Hun skal ikke si noe om det, rett og slett, fastslo Gerd Kristiansen overfor TV 2.

- Vi er ansvarlige

Hun avviser at de siste årenes oppgjør har vært for kostbare.

— Jeg mener vi har opptrådt ansvarlig de siste årene, også med en rødgrønn regjering, sier hun.

På vei inn til festmiddagen onsdag kveld, understreket Solberg overfor NTB at lønnsoppgjøret er partenes ansvar. For øvrig holdt hun fast på uttalelsene som fagforeningslederne reagerte på.

Lederen for arbeidsgiversiden i frontfaget, den delen av lønnsoppgjøret som normalt setter rammene for de øvrige forhandlingene til våren, direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, er provosert over reaksjonene. Statsministeren har ikke bare rett til å analysere situasjonen og be om moderasjon - hun har en plikt til det, mener han.

— Dette er noe både statsministre og finansministre før henne har gjort. Det er på ingen måte nytt i år, sier Lier-Hansen

Unio: Utidig

Også Unio-leder Anders Folkestad reagerer negativt på Solbergs uttalelser.

— At en statsminister snakker om moderasjon er ikke så uvanlig. Men det er utidig når hun måler det opp mot tidligere års oppgjør. Disse er jo blitt til gjennom det systemet vi har, med frie forhandlinger og der partene også tar hensyn til konkurranseevnen. Så det burde hun spart seg, sier Folkestad til NTB.

Unio-lederen mener at Solberg på denne måten er farlig nær å antyde hvor hun mener at årets oppgjør bør ende.

— Dessuten er det i ferd med å bli krevende for henne å stadig snakke om å ville satse på kunnskap, og gjøre kunnskapsyrkene mer attraktive, samtidig som hun skrur igjen krana, sier han.

- Svært uvanlig

Leder Hans Erik Skjæggerud i YS-forbundet Parat poengterer at det er svært viktig at Solberg «i den posisjonen hun er i holder seg unna det som ligger til partene».

— Med den historien og den økonomiske utviklingen vi har hatt, burde hun vite at det er tradisjon for ansvarlige oppgjør i Norge. Vi kommer fram til bærekraftige lønnsoppgjør oss imellom, og de har vært en suksessfaktor for norsk økonomi, sier han.

Skjæggerud sier han håper Erna begikk et arbeidsuhell under NHO-konferansen onsdag, og poengterer at troverdigheten i resultatet partene kommer fram til i tariffoppgjøret til våren er avhengig av at det blir forhandlet fram «uten innblanding fra regjeringen og statsministeren». (©NTB)