Hørt det før?

Lettsindige løfter hører valgkampen til. Barnehageplass til alle, kjempeløft for psykiatrien og milliardbeløp til andre edle formål er gjengangere hver gang politikerne kjemper for sine taburetter.