Det er Statens Helsetilsyn som tar denne saken opp med helseministeren, etter sterke oppfordringer fra fylkeslegehold.

Ny hundelov er nå ute på høring som en del av forskriften for miljørettet helsevern.

ý Vi er enig i at problemer med hundehold (som påfører angst til andre enn hundeholder, red. anm.) bør drøftes innen rammene av ny forskrift om miljørettet helsevern skriver Helsedirektøren i brevet til helseministeren.

Helsetilsynet har også sendt oppfordringen fra fylkeslegehold, om økt bruk av forelegg og bøter ved mindre overtredelser der hund er innblandet, til helseministeren.

Fylkeslege Anne Sofie D. Syvertsen skriver: «Et ikke ubetydelig antall mennesker blir hvert år skadet av hund, og enda flere sjenert av naboers hundehold. I tillegg er angst for hunder en utbredt tilstand blant mange.»

— Det synes derfor noe underlig at høringsnotatet til ny hundelov i hovedsak dreier seg om avliving av hunden. Økt bruk av bøter ved mindre alvorlige overtredelser vil sannsynligvis kunne virke allmennpreventivt, og øke følelsen av et mer balansert rettsvern enn vi har nå, sier Syvertsen. Hun reagerer på at mange i dag til dels opplever hundens rettsvern sterkere enn menneskets, og at hundens rettsvern synes å være så sterkt at anmeldelse synes bortkastet når hund er involvert i episoder som rammer mennesker.