En meningsmåling Opinion har utført for Nordiske TV-dager, viser også at et flertall av de spurte mener norske mediers dekning av Ap har medvirket til partiets tilbakegang de siste tre-fire månedene.

— Signal til mediene

At så mange som 76 prosent i målingen mener enkelte politikere blir bedre behandlet enn andre politikere, overrasker ikke avtroppende Ap-leder Jagland.

— Flokkmentaliteten til riksmediene fører til at noen politikere i perioder utsettes for et voldsomt kjør, sier Jagland.

— Jeg fikk usedvanlig mye støtte i form av henvendelser, brev og e-poster fra vanlige mennesker rundt om i landet da det stormet som verst i fjor høst og vinter, sier han.

Galskap i partiet

Men Jagland vil ikke gi medienes dekning av Arbeiderpartiet hovedansvaret for tilbakegangen på meningsmålingene.

— Mye har sitt utspring i interne forhold. Deler av partiet har jo selv iscenesatt mye av galskapen, sier han.

Av de spurte i Opinion-målingen, er det færrest Frp-sympatisører som mener Ap-fallet skyldes mediedekningen.

Ungdom kritisk

Den yngre garde er tydeligvis mer kritisk til medienes evne og vilje til å behandle politikerne rettferdig. Hele 85 prosent av de spurte under 30 år, er helt eller delvis enig i at mediene forskjellsbehandler politikere.

Et knapt flertall av de spurte er helt eller delvis enig i at «media ofte bygger opp en politiker med å skrive positivt om vedkommende, for deretter å rive personen ned igjen». Her er 51 prosent enig, og 40 prosent uenig i utsagnet.

Også i dette spørsmålet er de unge mest kritisk til mediene. 59 prosent av dem under tretti mener tv, aviser og radio «bygger opp, og river ned» politikere.

802 personer deltok i målingen som ble gjennomført 2.-16. april. Undersøkelsen er gjort på oppdrag av Nordiske TV-dager under årets Mediefestival som finner sted i Bergen i begynnelsen av juni.

MEDIA-KRITIKK: Thorbjørn Jagland er ikke overrasket over at så mange av de spurte mener mediene forskjellsbehandler politikere. - Dette er et viktig signal til redaksjonene, mener Jagland.
FOTO: JAN M. LILLEBØ