Åpner for nattåpen barnehage i Bergen

Barnehagene må være tilpasset foreldrenes behov, sier Erlend Horn fra Venstre.