• FRONTFIGUR: Ann Cathrin Rebnord er den første kvinnelige lederen av Foreningen 2 foreldre i Hordaland. Det gjenspeiler økt interesse fra flere kvinner. FOTO: Ørjan Deisz

– Flere mødre mister samvær med barna

Før var det nesten bare fortvilte fedre som tok kontakt med Foreningen 2 foreldre. Nå kommer mødrene.