Få foreldre får barna tilbake i retten

Tingretten gir sjelden medhold til foreldre som ønsker barna tilbake etter en omsorgsovertakelse.