Allerede for fem år siden slo ansatte alarm om arbeidspresset i politiet

I 2011 varslet Arbeidstilsynet om uforsvarlig arbeidsmiljø for ansatte ved bergenspolitiets seksjon for organisert kriminalitet.