• BRAST: Dette er restene av den midlertidige demningen – også kalt fangdammen – etter den måtte gi tapt for vannmassene onsdag kveld. I kommunens egen søknad til NVE står det at det skulle gå et rør gjennom demningen for å avlaste den ved en eventuell flom. Nå tyder det på at dette aldri ble gjort. FOTO: Bård Bøe

Kommunen fulgte ikke egen søknad

Nå innrømmer kommunen at den midlertidige demningen ikke fulgte beskrivelsen fra søknaden de selv sendte til NVE.