Slik skal de få ungdommen ut av kriminaliteten og «på rett kjøl»

– Det kan være vanskelig å forstå hvordan en seksualforbryter eller voldsmann ikke skal i fengsel. Men det er viktig å huske hva vi ønsker å oppnå, og da er ikke fengsel alltid løsningen.