Ber foreldre sjekke at barna ikke har brukt skolepassordet flere steder

Foreldre i Bergen bør sjekke at barna ikke har brukt skolepassordet sitt til andre tjenester, mener eksperter.