• TILSYN: I høst var tilsynsrådet i Bergen fengsel. Da snakket de med flere innsatte. Fra venstre tilsynsrådets medlemmer Marta Havre, Michael Gunnarson og rådets leder, Cathrine Carlsen-Raftevoll. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Tilsynsrådet skal avdekke vold og urett i fengsel. Men ingen vet om de gjør jobben sin.