Hele fregatten er kommet over vannet

«Helge Ingstad» er hevet over vannflaten, og står på lekteren. Den skal i løpet av dagen frigjøres fra kjettingene, og gjøres klar for transporten til Haakonsvern.

I 10-tiden lørdag startet prosessen med å heve lekteren «Boa Barge 33». Fregatten var i løpet av natten kommet på plass på putene den skal hvile på, før lekteren i dag skal løfte den.

Prosessen ble hele tiden fulgt av et undervannsfartøy (ROV), for at bergingsmannskapene skal være sikre på at fregatten står i riktig posisjon.

OVER VANN: I løpet av natten ble den nedsenkbare lekteren «Boa Barge 33» skjøvet inn under «Helge Ingstad». Nå er fregatten hevet og klar for inspeksjon.

Kompleks

– Det er en stor og tung last, og det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta å heve lekteren og fregatten, sier Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell.

Litt før klokken 1800 lørdag kveld var fregatten over vannlinjen.

– Det er fremdeles en stor og kompleks operasjon. Både aktiv og passiv drenering pågår hele tiden, og tømmingen vil fortsette mens lekteren heves, sier Sandberg.

Hun forteller at arbeidet med å sjekke at fregatten ligger rett på lekteren, og at kjettingene holder den, også vil pågå hele tiden under hevingsprosessen.

– Når den er oppe, blir det også en ny og grundig sjekk av at den ligger rett på putene, før vi fjerner kjettingene, sier Sandberg.

SVEISING: Der hektisk aktivitet på «Helge Ingstad» i morgentimene lørdag. PAUL S. AMUNDSEN

Må ha lavvann

Bergingsleder Anders Penna i Boa påpeker at de ikke kan garantere noe tidspunkt for flyttingen foreløpig.

– Men vi tar sikte på at det er lavvann i Vatlestraumen klokken 1520 søndag. Vi må gå gjennom på slakt vann.

Han understreker at dette er den foreløpige planen, og at de fremdeles jobber med å gjøre båten klar for flytting på lørdag.

– Jeg håper og tror vi skal være klar til det tidspunktet.

Holder tidsplanen så kaster de loss fra Hanøytangen klokken 1300 og er fremme på Haakonsvern rundt 1630.

KOMPLISERT: Bergingsmannskapene skal utføre mange kompliserte oppgaver i løpet av lørdag, men har fremdeles tro på at fregatten kommer til Haakonsvern søndag. PAUL S. AMUNDSEN