1,5 statlige millioner til Oppstemten

Med 1,5 millioner i statlig tilskudd er finansieringen av Oppstemten så godt som i mål.