• PROSJEKT PLASTOX: Seniorforsker Andrew Booth ved SINTEF i Trondheim koordinerer et prosjekt som blant annet skal se på umiddelbare og langtidseffekter av mikroplast. FOTO: Thor Nielsen/SINTEF

Skal finne ut hva mikroplasten gjør med kroppen vår

– Om man fyller Bergen sentrum med de 8000 tonnene mikroplast som årlig dannes i Norge, vil bergenserne stå til knes i plasten, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.