• VED NIGARDSBREEN: Anne Rudsengen fra Statens Naturoppsyn ser mot Nigardsbreen hvor en mann omkom søndag ettermiddag. FOTO: Paul S. Amundsen

Turister krysser fortsatt sperringene

– Jeg har sett mange folk krysse sperringene i dag. Folk har ikke respekt. De ser sperringene, men vil ta de beste bildene.