Bør vi rive rådhuset?

Det er feilkonstruert, fullt av asbest og har ein fasade som smuldrar av. Er det på tide å rive rådhuset og byggje eit nytt?