Mennene som ødela egen familie

De er dømt til fengsel for overgrep mot barn i egen familie. BT har kartlagt 200 overgrepsdommer fra Vestlandet. Dette er de 15 mennene som fikk lengst straff for overgrep mot egne barn, barnebarn eller stebarn.