Justisministeren om tilsynsrådet: – Uakseptabelt

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vil ha full gjennomgang av tilsynsordningen i norske fengsler. – Vi skal finne bedre løsninger, lover han.

Publisert Publisert

OPPRYDNING: Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vil nå gå gjennom hele tilsynsordningen i norske fengsler etter saker i BT. Foto: Scanpix

 • Ingrid Fredriksen
 • Torunn A. Aarøy
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) reagerer på BTs saker om at ingen vet hvor mange tilsyn som er gjort med fengsler på Vestlandet på fem år.

Ingen har oversikt over hva tilsynsrådet har avdekket, og det er ikke levert inn årsmelding siden 2013.

– Det Bergens Tidende har avdekket og skrevet om de siste dagene, er uakseptabelt, uttaler justisministeren til BT.

Nå krever han svar på hvordan dette kunne skje.

– Jeg vil be Kriminalomsorgsdirektoratet om en redegjørelse for forholdene som er tatt opp i mediene. Slik som Bergens Tidende beskriver forholdene, kan vi ikke ha det, skriver Wara i en e-post til BT.

– Helt vanvittig

Flere medlemmer av tilsynsrådet visste ikke hva de skulle gjøre på tilsyn eller hvordan dette skulle rapporteres, skrev BT onsdag.

Det holder ikke, mener justisministeren.

– Det må gjøres et arbeid for å forbedre tilsynsfunksjonen i kriminalomsorgen, derfor skal vi gjennomgå ordningen for å finne bedre løsninger, skriver Wara.

Også jussprofessor Jan Fridthjof Bernt har lest BTs saker, og reagerer sterkt på at nesten ingen vet hva tilsynsrådet i vest har gjort de fem siste årene.

– Det er helt vanvittig og totalt uansvarlig. Det er stikk i strid med alle prinsipper om hvordan et offentlig forvaltningsorgan skal opptre, sier Bernt, som er en av Norges fremste eksperter på forvaltningsrett.

REAGERER: Den kjente jussprofessoren Jan Fridthjof Bernt kaller tilsynsrådenes virksomhet for «helt vanvittig og totalt uansvarlig». Foto: Bjørn Erik Larsen

– Ikke til å tro

Bernt sier at Justisdepartementet har ansvar for alle organer som er underlagt dem, også tilsynsrådene.

– Jeg syns det er alvorlig og oppsiktsvekkende at departementet ikke har kontroll med at tilsynsrådene gjør jobben sin, sier han, og påpeker at innsatte er fratatt sin frihet – og at de i liten grad er i stand til å ivareta sine egne interesser.

BT har tidligere i år avslørt at innsatte i norske fengsler isoleres på glattceller. Mange av dem er alvorlig psykisk syke.

– Både menneskelig og medisinsk sett er tvangsbruken helt uakseptabel, sier jussprofessoren.

Fengslene har uforsvarlig stramme betingelser, og har ansvaret for innsatte som er for syke til å være i et fengsel, mener Bernt.

– Det gjør det enda viktigere med et fungerende kontrollregime. At det ikke finnes, er nesten ikke til å tro, sier han til BT.

Fortløpende rapportering

Protokollene, der det skrives referat etter tilsyn, ligger bare i det enkelte fengselet og sendes ikke videre.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og regionledelsen mottar ikke tilsynsrapporter som viser hva som er kommet frem på tilsyn.

Det er helt klart at KDI og regionledelsen skal motta tilsynsrapporter og forholde seg til disse, mener Bernt.

– Hvorfor har de tillatt denne praksisen i så mange år? Er det slik at den øverste ansvarlige ledelsen ikke vil vite hva som skjer i fengslene? Man kan begynne å lure, sier Bernt.

FENGSEL: BT har tidligere i år avdekket omfattende bruk av glattceller i blant annet Bergen fengsel, som er landets nest største. Men ingen vet sikkert hvor mange ganger tilsynsrådet har ført tilsyn med dette fengselet. Foto: Eirik Brekke

Ingen vil ta ansvar

BT har tidligere denne måneden spurt Justisdepartementet, Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Kriminalomsorgen region vest om hvem som skal følge opp tilsynsrådene. Alle pekte på hverandre, kan BT fortelle i dag.

KDI svarte at tilsynsrådene er uavhengige organer, og at direktoratet derfor ikke kan instruere dem i hva de skal gjøre.

De mener at regionkontorene har ansvar for oppfølging.

Men regionkontoret deler ikke KDIs syn:

– Vi anser det ikke som vårt ansvar å følge opp tilsynsrådets virksomhet. Det er jo de som skal kontrollere oss, ikke omvendt. Det er faktisk oss de fører tilsyn med, svarte Ketil Schreiner Evjen, fungerende regiondirektør i Kriminalomsorgen region vest til BT i forrige uke.

Tilsynsrådene er formelt oppnevnt av Justisdepartementet.

– Det er derfor naturlig å tenke at de skal følge opp tilsynsrådets drift og virksomhet, sa Evjen.

BT har også spurt Fylkesmannen i Hordaland, som foreslår medlemmer for tilsynsrådet. De sier at heller ikke de har ansvar for å følge dem opp.

Nå har altså justisministeren bedt KDI om klare svar på hvordan ordningen praktiseres, og hvordan den bør fungere.

Publisert

Fengslenes glattceller

 1. LOKALT

  «Blir mye alenetid og lange dager», «føler også på isolasjonsfølelse»

 2. LOKALT

  – Dette var det eneste riktige å gjøre

 3. BT MAGASINET

  Gro Anita fortalte henne hva som skjedde i fengselet. Tre år senere fikk de svaret som ga dem frysninger.

 4. LOKALT

  De skulle rydde opp i fengslene: Leder og nestleder trekker seg på dagen

 5. INNENRIKS

  Gro Anita (32) lå fast­bundet i 100 timer: – Slik kan vi ikke ha det i Norge

 6. INNENRIKS

  Gro Anita lå 42 timer i belteseng – nå erkjenner staten brudd på menneskerettighetene

 1. Fengslenes glattceller
 2. Tilsynsrapport
 3. Fylkesmannen i Hordaland
 4. Tor Mikkel Wara
 5. Bergens Tidende