• TIL TORGET: Bymann og stril er avhengige av kvarandre. FOTO: Tor Høvik

Strilehumøret er «akkurat passe». Alltid.

Bymann og stril