Disse skal ha inspirert Manshaus – og slik henger de sammen

– Det er en trend at høyreekstreme oppmuntrer og trigger hverandre til å begå drap etter at de er blitt radikalisert på anonyme nettforum.