• REDNINGSAKSJON: Sven-Helge Pedersen i Hardangerfjord Villfisklag og den aktive fiskeren Arild Alvsåker jobber med rogn i Steinsdalselva . Til sammen 22 bestander skal få plass i genbanken. Overskuddsmatarialet settes tilbake i elvene. FOTO: ARKIVFOTO: ROAR CHRISTIANSEN

Genbank måtte kaste halvparten av fangsten

Nesten halvparten av all innsamlet laks til Genbank Hardangerfjord ble i fjor kastet, fordi fisken var innblandet med oppdrettsfisk.