• MIDT I BYGDA: Jondal kommune med 1100 innbyggjarar har brukt 830.000 kroner på to granskingar av varsel om dårleg arbeidsmiljø og korrupsjon. FOTO: Jannica Luoto

Ein varslar skulda fem kommunetoppar for korrupsjon, lovbrot og maktmisbruk. Kor ille stod det til i Jondal?

Den nye rådmannen bestilte ei gransking for å få svar.